SSPL tiedote: Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila siirtolapuutarhoissa

27.3.2020

Siirtolapuutarhaliittoon on tullut runsaasti koronavirukseen liittyviä yhteydenottoja yhdistyksiltä, yksittäisiltä viljelijöiltä sekä riskiryhmään kuuluvien viljelijöiden lähiomaisilta. Siksi liitossa koettiin, että on aiheellista julkistaa asiasta liiton suositus, vaikka liitto ei pysty ottamaan kantaa minkään yksittäisen jäsenyhdistyksensä sisäisiin asioihin.