Helsingin kaupungin ohjeet

Kaupunki määrittelee siirtolapuutarhoja koskevilla ohjeistuksilla monia arkeemme vaikuttavia asioita, mm. miten palstaa tulee hoitaa, mitä voi rakentaa tai miten korkeita puut saavat palstalla olla.  Yhdistyksen velvollisuus kaupungin vuokralaisena on varmistaa näiden ohjeiden noudattamisen toteutuminen mm. säännöllisillä palstakatselmuksilla, rakentamiseen liittyvillä toimenpideluvilla ja alueen yleisestä siisteydestä huolehtimisella. Nämä on kaikkien siis hyvä lukaista läpi!

Helsingin kaupungin ohjeet ja määräykset rakentamista koskien siirtolapuutarhoissa
Linkki kaupungin sivuille

Helsingin kaupungin ohjeet ja määräykset siirtolapuutarhapalstan hoitoa ja kasvillisuutta koskien
Linkki kaupungin sivuille

Helsingin kaupungin ohjeet ja määräykset viljelypalstan hoitoa ja kasvillisuutta koskien
Linkki kaupungin sivuille