Helsingin kaupungin ohjeet

Kaupunki määrittelee siirtolapuutarhoja koskevilla ohjeistuksilla monia arkeemme vaikuttavia asioita, mm. miten palstaa tulee hoitaa, mitä voi rakentaa tai miten korkeita puut saavat palstalla olla.  Yhdistyksen velvollisuus kaupungin vuokralaisena on varmistaa näiden ohjeiden noudattamisen toteutuminen mm. säännöllisillä palstakatselmuksilla, rakentamiseen liittyvillä toimenpideluvilla ja alueen yleisestä siisteydestä huolehtimisella. Nämä on kaikkien siis hyvä lukaista läpi!