Mökin osto ja myynti

Myynti / osto pähkinänkuoressa:

 1. Myyjän tulee varmistaa, että ostaja on kirjoilla Helsingissä eikä hänellä ole vuokraoikeutta toiseen siirtolapuutarhapalstaan Helsingissä
 2. Myyjän tulee ilmoittaa yhdistykselle (info@ospy.fi) kaupantekopäivä ja ostajan yhteystiedot
 3. Myyjä luovuttaa kerhotalon avaimen ostajalle. Sitä ei kierrätetä yhdistyksen hallinnon kautta. 
 4. Ostajan tulee sopia ajankohta vuokrasopimuksen siirtoon ja jäseneksi rekisteröitymistä varten (info@ospy.fi). Tämä on tehtävä 2 kuukauden sisällä kaupanteosta
 5. Ostajan tulee esittää vuokrasopimuksen siirron yhteydessä seuraavat asiakirjat
  - kauppakirja (yksi kpl jää yhdistykselle)
  - henkilöllisyystodistus
  - kotipaikkatodistus (saa maistraatista)
  - mökkipalstan alkuperäinen vuokrasopimus vuodelta 1997 jos myyjä on sen kaupan yhteydessä luovuttanut
 6. Kun yhdistys on saanut ylläolevat asiakirjat kauppa käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen siirtodokumentit toimitetaan ostajalle ja jäsenyys on voimassa

  Liittymismaksu jäseneksi vuonna 2023 on 700€, joka peritään vuokrasopimuksen siirron jälkeen.

Alla vielä tarkempia tietoja myyjälle ja ostajalle.

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on julkaissut oppaan siirtolapuutarhamökin myynnistä. Opas tarjoaa myyjälle, ostoa harkitsevalle ja häntä neuvovalle kiinteistönvälittäjälle perustietoja sekä antaa viitteitä lisätietojen lähteistä. 

Mökin vuokrasopimus voidaan siirtää vain henkilölle, joka on kirjoilla ja jolla on pysyvä asunto Helsingissä. Hänellä ei myöskään saa olla olemassa vuokraoikeutta toiseen siirtola- tai ryhmäpuutarhapalstaan Helsingissä. Kaikkien mökkien omistajien ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneiden tulee olla helsinkiläisiä. 

Muistettavaa 
Myyjä ilmoittaa mökin uuden omistajan yhteystiedot yhdistyksen sihteerille ja / tai puheenjohtajalle ja varmistaa, että ostaja on selvillä vuokrasopimuksen siirtoon liittyvistä menettelytavoista. Myös osaomistuksissa tapahtuvat muutokset ilmoitetaan hallitukselle. Ilmoituksen voi laittaa info@ospy.fi.

Myyjä ja ostaja sopivat keskenään sähkölaskun maksamisesta. Sähkölasku tulee syyskuun puolessavälissä sille henkilölle kenen nimissä vuokrasopimus silloin on. 

Ostajan vastuulla on selvittää kohdistuuko puutarhapalstaan vuokrasopimuksen laiminlyönneistä johtuvia ylimääräisiä velvoitteita, jotka uusi omistaja sitoutuu korjaamaan / hoitamaan kuntoon välittömästi omistajuuden vaihtuessa. Selvityspyynnön voi laittaa samaan info@ospy.fi osoitteeseen.

  Asiakirjat toimitetaan hallitukselle

Uuden omistajan (myös perintötapauksissa) tulee esittää seuraavat asiakirjat vuokrasopimuksen siirtoa varten 2 kk kuluessa kaupanteosta:

 • kauppakirja, 3 kpl: yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi yhdistykselle, tai perukirja, luovutuskirja, lahjakirja, omaisuuden jakotodistus tai muu vastaava 
 • jos myyjänä on perikunta, jota edustaa perikunnan jäsen, tarvitaan valtakirjat muilta jäseniltä
 • kotipaikkatodistus siitä, että ostaja asuu Helsingissä. Asuinpaikkatodistuksen voi tilata sähköisesti väestötietojärjestelmästä
 • mökkipalstan vuokrasopimus vuodelta 1997 mahdollisine lisälehtineen, jonka myyjä antaa ostajalle ja johon yhdistys tekee lisälehden vuokrasopimuksen siirrosta uudelle omistajalle

Ajankohta asiakirjojen toimittamiseen ja jäseneksi rekisteröitymiseen sovitaan puheenjohtajan tai sihteerin kanssa info@ospy.fi kautta.

Rekisteröitymisen yhteydessä tulee esittää henkilöllisyystodistus.

Varainsiirtoveron laskentaperuste siirtolapuutarhamökeissä.

Kauppakirja

Kaikki vuokrasopimusten siirrot käsitellään myös hallituksen kokouksissa ja kirjataan pöytäkirjoihin. Tämän jälkeen yhdistys palauttaa vuokrasopimuksen siirtopaperit uudelle jäsenelle.

Uuden jäsenen liittymismaksu vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa jokaiselle kalenterivuodelle. Liittymismaksu vuonna 2023 on 700€.