Yhdistys 

Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys r.y. (Ospy) on rekisteröity vuonna 1940. Y-tunnus 0930332-3.

Toiminnan tarkoitus

Yhdistys edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa. Yhdistys vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja vuokraa palstoja edelleen jäsenilleen.

Vuokra-oikeus ja jäsenyys

Varsinaisia jäseniä ovat ne mökkien omistajat, joiden nimiin palstan vuokraoikeus on merkitty. Mökillä voi olla useampia omistajia ja heidän kaikkien on oltava kirjoilla ja asuttava vakituisesti Helsingissä. Heillä ei saa olla muuta vuokraoikeutta siirtola- tai ryhmäpuutarhapalstaan Helsingissä.

Uusien sääntöjen (alk 2021) myötä yhdistykseen voi liittää myös perhejäsenen, joka voi olla joko mökin omistaja, jolloin edellämainitut ehdot pätevät tai varsinaisen jäsenen nimeämä luottohenkilö. Jälkimmäisessä tapauksessa ei edellytetä helsinkiläisyyttä eikä muita ehtoja.


Kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi kokousta vuosittain. Syyskokouksessa keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja valmistellaan vuosikokousta.

Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Silloin päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vahvistetaan toimintakertomus sekä tulo- ja menoarvio. Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa kohden vain yksi ääni (yksi äänestysoikeus per mökki).

Hallituksen kokoon-tumiset

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin kahden viikon välein. Hallitus vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta; hyväksyy uudet jäsenet, hoitaa vuokrasopimusten siirrot, valvoo rakentamista sekä palstojen ja alueen kuntoa, sääntöjen noudattamista ja huolehtii palvelujen järjestämisestä.

Vuokra-sopimus velvoittaa

Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan Helsingin kaupungin ja yhdistyksen välistä vuokrasopimusta puutarha-alueesta. Lisäksi jäseniä sitoo heidän tekemänsä vuokrasopimus yhdistyksen kanssa. Omien palstojensa lisäksi siirtolapuutarhurit huolehtivat puutarhan yleisistä alueista ja yhteiskäytössä olevista rakennuksista.