Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen vuosikokous 21.3.2021 hyväksyi uudet säännöt, jotka ovat alla liitteenä. Säännöt on lähetetty Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi 29.3. 2021

Patentti ja rekisterihallitus vaati muutoksia sääntöihin, ja säännöistä tuli poistaa käytännön toimintaa ohjaavat kohdat. Ylläolevat säännöt jäivät syyskokouksen 2021 (26.9.2021) päätöksellä toimintasäännöiksi ja viralliset  yhdistyksen säännöt ovat PRH:n allaoleva hyväksymä versio.