Mökkipalsta ja polut

Palstan vuokraaja on sitoutunut täyttämään vuokrasopimuksessa mainitut ehdot. Kaupunki edellyttää, että rakennukset ja palstat pidetään hyvässä kunnossa.

Yleisperiaatteet

Pinta-alasta vähintään 2/3 tulee olla viljeltyä tai istutettua puilla, pensailla tai kukkakasveilla. Puolet tästä viheralasta voi olla nurmea.

Muusta kuin viheralasta voi osa olla kivettyä tai puupinnoitettua. Asfalttia tai muita paikalleen valettuja pinnoitteita ei sallita.

Maanpinnan luonnollista korkeutta ei saa muuttaa eikä palsta-alueelle saa rakentaa korkeuseroja.

Palstan pinta- ja sadevesiä ei saa ohjata naapuritontin puolelle eikä tielle. 

Palstan edustalla olevan käytävän reunojen pitäminen puhtaana rikkakasveista oman palsta-alueen leveydeltä tien keskikohtaan asti kuuluu palstaviljelijän velvollisuuksiin. Mikäli käytävän vastapuolella ei ole palstoja, kuuluu koko käytävä palstan kohdalta pitää vapaana rikkakasveista.   

Aitaaminen

Pensasaidat saavat olla enintään 140 cm korkeita (päätiellä 150 cm) ja pensasaiden enimmäislevys on 60 cm niiden leikkaamisen ja hoidon vuoksi. Pensasrivistön tulee polkujen puolella noudattaa yhtenäistä linjaa.

Vaihtoehtona voi olla käytävän puolella puuaita, jonka enimmäiskorkeus on 90 cm. Aidan pitää olla palsta-alueelle hyväksyttyä mallia.

Aidan viereen käytävän puolelle ei tule istuttaa mitään kasvillisuutta. Palstan puolella voi olla istutuksia, mutta ne eivät saa levitä käytävälle.

Portin kohdalle voi kasvattaa pensasaitaa korkeamman, kapean pensaskaaren. Pensaskaaren on oltava leveydeltään selvästi korkeuttaan kapeampi.

Palstan saa suojata ympärivuotisesti kevyellä verkkoaidalla (korkeus enimmillään 90 cm). Aidan tulee olla palstan rajojen sisäpuolella, niin ettei käytävä kapene. Verkkoaidan materiaalin ja värin on oltava huomaamaton.

Hedelmäpuut

Jokaisella palstalla tulee kasvaa vähintään yksi hedelmäpuu. Puut on istutettava riittävän etäälle palstan reunoista, jotta ne eivät kasva polkujen tai välikäytävien päälle. Puut tulee pitää matalina ja väljälatvaisina ja tarvittaessa lyhentää, jotta ne eivät varjosta naapuripalstaa. Puun enimmäiskorkeus on 4,5 metriä. 

Kasvillisuus

Pensasmaisen kasvillisuuden enimmäiskorkeus muualla kuin käytäväreunalla on 170 cm. Yksittäiset pensaat ja vadelma-aita voivat olla enintään 250 cm korkeita. Puut ja pensaat eivät saa varjostaa kohtuuttomasti naapuripalstoja.

Kasvillisuus ei saa levitä palstan ulkopuolelle. Kasvillisuus pidetään halutussa korkeudessa ja muodossa säännöllisesti leikkaamalla.

Pensasaidat pitää leikata juhannukseen mennessä. Leikkaus uusitaan tarpeen vaatiessa. Ylipitkiksi kasvaneet puut ja pensaat madalletaan haluttuun korkeuteen vähitellen, 3–5 vuoden kuluessa. 

Nurmikko tulee pitää 4–12 cm korkeana ja leikata säännöllisesti. Voimakkaasti leviävät rikkakasvit on kitkettävä tai niitettävä ennen kukintaa.

Palstan haltija kompostoi viherjätteensä palstan omissa komposteissa. 

Polut

Polkujen leveys on vähintään 3 metriä, jotta pelastus- ja huoltoajoneuvoille riittää ajotilaa. Palstan vuokraajan tulee pitää pensasaita riittävän kapeana sekä polku mökkinsä kohdalta siistinä ja rikkaruohottomana sen puoliväliin asti. Varmistakaa, että puiden oksat eivät ulotu polun päälle. Esteettömän kulun vuoksi poluille ei pidä jättää edes polkupyöriä. 

Välikäytävät

Palstojen väliin jäävän, vapaan huoltokäytävän (ns. palokujat) vähimmäisleveys on 60 cm. Huoltokäytävällä ei saa edes väliaikaisesti varastoida mitään.

Palstojen raja kulkee keskellä välikäytävää. Käytävät pidetään vapaina kaikista esteistä. Palstojen vuokraajat vastaavat käytävien hoidosta niiden puoliväliin eli oman palstan rajaan asti. Tämä helpottaa myös omien vadelmapensaiden ja muiden istutusten hoitoa. 

Mikäli välikäytävällä on vesiposti, sen kummallakin puolella on oltava 30 cm esteetöntä tilaa tai 60 cm tilaa toisella puolella. Vesipostista palstalle johtavien vesiletkujen tulee kulkea hanasta kohtisuoraa alas ja vasta sitten maata pitkin palstalle.

Välikäytävät ovat palstavuokraajien yksityisalueilla, joten niillä liikutaan vain silloin kun se on välttämätöntä käytävän ja istutusten hoidon sekä marjojen keruun vuoksi. Välikäytäviä ei myöskään käytetä kulkuväylinä omalle mökille.

Kasteluvesi

Puutarhan kasteluun käytetään jokivettä, joka on kasveille ravinteikkaampaa kuin kaupungin puhdistettu vesi, sopivan lämmintä ja ilmaista.

Katselmukset

Rakennusviraston viherosaston ja yhdistyksen hallituksen edustajat pitävät alueella katselmuksia vuosittain ja tarvittaessa annetaan huomautus laiminlyönneistä tai ohjeiden vastaisista rakenteista.

Siirtolapuutarhapalstojen hoidosta ja kasvillisuudesta on kaupungin antamat ohjeet, joiden noudattamista yhdistyksen hallituksen tulee valvoa.