Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus vastaa Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistyksen toiminnasta.

Yhteydenotot: 
Puheenjohtaja: puheenjohtaja@ospy.fi 
Sihteeri (jäsenasiat): sihteeri@ospy.fi 
Rakennustoimikunta: tekniset@ospy.fi 
Talkootyöt: talkoot@ospy.fi 
Talous ja laskutus: talous@ospy.fi 
Yleiset tiedustelut: info@ospy.fi

Hallituksen jäsenet 2019 
Väliaikainen puheenjohtaja Esko Vertanen
Jäsenet: Kaarina Eklin, Ulpu Marjomaa, Sanna Newton, Eeva-Leena Onnismaa ja Raija Palmu     
Varajäsenet:  Marjo Capurro ja Pirkko Turpeinen

Hallituksen kokouspäivät ilmoitetaan tapahtumakalenterissa, joka löytyy jäsensivuilta. Kokouksessa käsiteltävät päätöstä vaativat asiat on ilmoitetteva puheenjohtajalle kirjallisesti 10 päivää ennen kokousta, jotta ne voidaan ottaa esityslistalle. Esityslista lähetetään hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. 

Muut yhteydenotot hallituksen jäseniin hoidetaan sähköpostilla tai jättämällä kirje hallituksen postilaatikkoon (vihreä laatikko kerhotalon päädyssä, vain kesäkautena).  

Hallituksen jäsenet ovat tavattavissa kesäkautena kerran kuukaudessa kerhotalon kentällä. Päivystysajat ilmoitetaan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

Toimikunnat ja muut toimihenkilöt 2019

Hallinnollinen tiimi: jäsenasiat, mökkien omistajanvaihdokset ja vuokrasopimusten rekisteröinnit

Taloustiimi: talousasiat ja laskutus

Tiedotustiimi: tiedottaminen

Tekninen tiimi: rakennusasiat, yleisten tilojen ylläpito ja korjaukset, kerhotalohanke (vastuuhenkilö Esko Vertanen)

Ympäristötiimi: alueen kunnossapito, lisäpalstat, jätehuolto, risupaikka
Jätehuolto: vastuuhenkilö Kaarina Eklin 
Ruohonleikkuuryhmä: vastuuhenkilö Olli Eklin 
Kukkaryhmä ja viljelypalstat: vastuuhenkilö Raija Palmu 
Talkoovastaava: Ulpu Marjomaa (talkootöiden organisointi) 

Saunatoimikunta:
Jussi Eronen, Heini Erving, Anu Hagman, Jukka Hartikainen, Olli Koivuniemi ja Mervi Purtonen

Rakennustoimikunta

Saniteettitilat: Raija Palmu