Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa Suomen ympäristölakia ja Helsingin kaupunkiympäristön ympäristönsuojeluyksikön ohjeita. Monissa mökeissä on nykyisellään vain kantovesi, kesävesi tulee palstan nurkkaan eikä mökeissä ole tyyppipiirustusten mukaisesti vesijohtoa, viemäriä eikä märkätiloja. 

  • Oulunkylän siirtolapuutarhan voimassaolevat mökkien tyyppipiirustukset eivät mahdollista veden vetämistä sisälle mökkiin. 
  • Tiedossa on, että useissa mökeissä vesi on vedetty sisään ja silloin tulee ehottomasti noudattaa Helsingin ympäristönsuojeluyksikön ohjeita harmaiden vesien käsittelystä: www.hel.fi
  • Jätevedet tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa, eikä se saa haitata naapureita.
  • Tiskivesiä ei saa myöskään johtaa välikäytäville tai tielle! Muistathan huomioida tämän tiskipaikkasi sijoittelussa. Ekopesuainetta käyttämällä voit hyödyntää tiskiveden vaikkapa kukkien kastelussa.
  • Hygieniasyistä yöastioiden tai virtsasäiliöiden tyhjentäminen ei ole sallittua alueen vessoihin. Virtsan voi edelleen hyötykäyttää laimennettuna kastelussa tai kompostiherätteenä.

Helsingin kaupunki on laatinut 2008 erityiset ohjeet vesien käsittelystä siirtolapuutarhoilla. Dokumentti löytyy alta.