Rakennustoimikunta

Yhdistys valvoo rakentamista alueella

Rakennusvalvonta siirtyi kaupungilta yhdistyksen vastuulle nyt voimassa olevan yhdistyksen ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen alkaessa. Valvonnan toteuttaa rakennustoimikunta yhdistyksen hallituksen alaisuudessa. 

Rakennusrikkeissä seuraamukset ohjeiden laiminlyönneistä ovat vakavat. Yhdistyksen käytössä oleva sanktio luvattomasta rakentamisesta tai sääntöjen noudattamatta jättämisestä on viljelijän vuokrasopimuksen irtisanominen. 

Rakennustoimikunnan tehtävät

Rakennustoimikunta käsittelee itsenäisesti

 • toimenpideilmoitukset
 • toimenpideluvat
 • toimenpideluvat uusille mökeille, tyyppipiirustukset ja tarkastukset työmaalla (mm. perustusten paikka, harjakorkeus)

Vastaanotetut ilmoitukset ja myönnetyt luvat annetaan tiedoksi hallitukselle. Jos kyseessä on uusi asia tai rakennustoimikunta ei pääse yksimielisyyteen päätöksestä, tuodaan asia hallituksen käsittelyyn.

Rakennustoimikunnan toimintaan voi osallistua talkoopanoksella. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana, ota yhteys tekniset@ospy.fi.

Käynnissä olevat projektit

 • tyyppipiirustukset: voimassaoloajan jatkaminen, piirustusten selkeyttäminen
 • salaojitus Tulvaniityn puoleisten mökkipihojen hulevesiongelmien poistamiseksi
 • Kerhotalon uudisrakentaminen.  Ylimääräisessä jäsenkokouksessa 4.8.2020 päätettiin, että kerhotalo rakennetaan alueelle  2020 / 2021 aikana. Kerhotaloon on jo kerätty vuosittain 100,00 Euron maksua, jollaa on rahoitettu suunnittelu- ja lupamaksut. Mökkikohtainen kustannus jo kerätyn lisäksi on noin 3200,00 Euroa, joka on mahdollista maksaa neljässä erässä.

Tavoitteet tuleville kausille

 • Oulunkylään räätälöidyt rakentamisohjeet kaupungin suosituksen mukaisesti
 • kaikille yhdistyksen yhteisille rakennuksille huoltokirjat, joiden perusteella voidaan paremmin ennakoida tulevaisuuden rahoitustarpeita
 • työturvallisuuden parantaminen, ohjeistus ja valvonta yhdistyksen hankkeissa ja talkoissa
 • selkeä ohjeistus nettiin erityisesti uusien mökkien rakentamista varten ja muihin suuriin mökkiläisten korjaushankkeisiin niin rakennuttajille kuin urakoitsijoille
 • jätevesien käsittely mökeissä ja sopivien laitteiden kartoittaminen sekä lupamenettelyn selkeyttäminen