Rakennustoimikunta

Yhdistys valvoo rakentamista alueella

Rakennusvalvonta siirtyi kaupungilta yhdistyksen vastuulle nyt voimassa olevan yhdistyksen ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen alkaessa. Valvonnan toteuttaa rakennustoimikunta yhdistyksen hallituksen alaisuudessa. 

Rakennusrikkeissä seuraamukset ohjeiden laiminlyönneistä ovat vakavat. Yhdistyksen käytössä oleva sanktio luvattomasta rakentamisesta tai sääntöjen noudattamatta jättämisestä on viljelijän vuokrasopimuksen irtisanominen. 

Rakennustoimikunnan tehtävät

Rakennustoimikunta käsittelee itsenäisesti

  • toimenpideilmoitukset
  • toimenpideluvat
  • toimenpideluvat uusille mökeille, tyyppipiirustukset ja tarkastukset työmaalla (mm. perustusten paikka, harjakorkeus)

Vastaanotetut ilmoitukset ja myönnetyt luvat annetaan tiedoksi hallitukselle. Jos kyseessä on uusi asia tai rakennustoimikunta ei pääse yksimielisyyteen päätöksestä, tuodaan asia hallituksen käsittelyyn.

Rakennustoimikunnan toimintaan voi osallistua talkoopanoksella. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana, ota yhteys tekniset@ospy.fi.