Kerhotalohanke 2017-2020

Rakennuslupa ja projektivastuu

Hallitus on vuoden 2017 talvella kilpailutuksen jälkeen palkannut rakennusalan ammattilaisen Kari Tarpisen firman, Suomen fuusioenergia Oy:n, projektinvetäjäksi kerhotalohankkeeseen.

Helsingin kaupunki on myöntänyt rakennusluvan, joka astui voimaan 16.12.2017 (voimassa 5 vuotta). Eero Korhosen toimisto on laatinut alkuperäisistä luonnospiirustuksista täsmennetyn version, jonka perusteella rakennuslupaa on haettu.

Tarkoituksenmukaista tilaa

Hanketta on esitelty jäsenistölle vuosikokouksissa, syyskokouksissa ja tiedotustilaisuuksissa jo useiden vuosien ajan. Tarkoituksena on rakentaa nykyistä hieman tilavampi kerhotalo, jossa on mukavat ja turvalliset tilat jäsenkokouksille, kahvilatoiminnalle ja harrastuksille sekä myös riittävät sosiaalitilat eli suihkut, WC:t ja pesulatila, joihin sisäänkäynti on lämpimästä käytävästä eikä suoraan ulkoilmasta. Yhteiskäytössä oleva kerhotalo on kaupungin sääntöjen mukaan julkinen tila, jolle on asetettava tietyt rakenteelliset vaatimukset. Ilmanvaihto on mitoitettava käytön ja varusteiden mukaan. Esteettömyys on ehdoton vaatimus ja se edellyttää sisäänkäyntiä pitkien luiskien kautta ja myös invaWC- ja pesutiloja. Talo on tarkoitus eristää talvilämpimäksi, vaikka siellä talvisin pidetäänkin vain peruslämpöä yllä. Riittävä peruslämpö takaa sisätilojen pysymisen kuivana ja suojaa muutenkin rakenteita. Eristys puolestaan maksaa pian hintansa takaisin alentuneina lämmityskustannuksina. Lämmitysjärjestelmänä olisi sähkölämmitys tuettuna ilmalämpöpumpuilla ja aurinkokeräimillä. 

Kerhotaloa on tarkoitus vuokrata erilaisia tilaisuuksia varten jäsenistölle kuten tähänkin asti. Hallitus on harkinnut mahdollisuutta vuokrata taloa myös ulkopuolisille, mutta mikäli siihen päädytään, tietyt järjestys- ja siivouskysymykset on ensin ratkaistava tyydyttävästi.

Hankkeen rahoitus

Hallitus selvittää parhaillaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja hankkeelle. Kustannuksia nostavia tekijöitä ovat mm. paalutus ja julkisen tilan vaatimat rakenneratkaisut. 

Jäsenten päätös 

Kun hankkeen kustannukset ovat selvillä, jäsenet päättävät hankkeen etenemisestä. 

Jäsenkokouksen päätös tammikuu 2020

Jäsenkokouksessa 29.1.2020 käsiteltiin yhdistyksen hallituksen esitys kerhotalohankkeen loppuun viemiseksi. Konsultti Markku Mutanen esitteli hankkeen kustannusarvion ja rakennussuunnitelmat. Asiasta käydyssä keskustelussa Erna Rusi teki kannatetun vastaesityksen hallituksen esitykselle. Hallituksen esityksen ja Rusin esityksen välillä käytiin äänestys, jossa annettiin yhteensä 153 ääntä. 
Kyllä-ääniä (hallituksen esitys) annettiin 74 kpl. 
Ei-ääniä (Rusin esitys) annettiin 79 kpl. 

Voittanut Rusin esitys hyväksyttiin seuraavalla sisällöllä: (sisältö tarkistettiin esityksen tekijältä ennen äänestystä) 
"Säilytetään nykyisen kerhotalon yhteydessä olevat saniteetti- ja huoltotilat käytössä. Siinä vaiheessa, kun uusi vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa on tehty, päätetään uuden palatsin rakentamisesta. Tähän saakka kerätään jäsenistöltä rahoitusta rakentamiseen. Ylimenokauden ajaksi tilaongelman hoitamiseksi pystytetään telttakatos."

Ylimääräinen kokous kerhotaloa koskien 4.8.2020

Kaksi yhdistyksen jäsentä vaati kerhotalohankkeen jatkamisen ja rakentamisen aloittamisen uudelleenkäsittelyä vähintään 1/10 jäsenistöenemmistöllä. Kokous järjestettiin 4.8.2020 ja kokouksen päätöksen pohjalta rakentaminen aloitetaan 2020 ja uusi kerhotalo on käytössä vuoden 2021 aikana. Hankkeen rahoittamiseen tullaan keräämään vielä n. 3200 euroa per palsta. Niiden maksamiseen on eri vaihtoehtoja, kertamaksu tai 4 erää kukin 800,00 Euroa. Lisätietoja rahoitusvaihtoehdoista on tulossa syyskokouksessa 24.10.