Mökki ja rakentaminen

Tällä sivustolla on tietoa

  • mökin huollosta,
  • rakentamisesta ja remontoinnista,
  • vedestä ja jätevedestä,
  • sähkösta,
  • rakennelmista ja
  • laitteista.

Yhdistyksen hallituksen tehtävä on valvoa rakentamista

Yhdistyksen hallituksen on Helsingin kaupungin vuokrasopimuksen mukaisesti valvottava, että kaikessa rakentamisessa noudatetaan rakennuslakia ja kaupungin määräyksiä.

Ajoita rakentaminen keskikesän ulkopuolelle

Isoimmat rakennustyöt tulee ajoittaa kesä-elokuun ulkopuolelle, jotta niistä ei aiheutuisi melu- ja muuta haittaa naapureille. Rakennusjäte on itse vietävä pois alueelta.

Tee toimenpidelupahakemus hyvissä ajoin - viimeistään 3 viikkoa ennen suunnitellun työn aloittamista

Lupahakemus on tehtävä kaikesta uudisrakentamisesta palstalla sekä sellaisesta ulkorakentamisesta, jossa mökin tai piharakennusten ulkonäköä muutetaan värityksen, koon tai materiaalien osalta tai mökkiin asennetaan esimerkiksi tulisija tai jätevesien puhdistamisjärjestelmä tai ilmalämpöpumppu. Myös terassien rakentaminen tai laatoitusten laajennukset on ilmoitettava. Uutta mökkiä suunniteltaessa pitää ensin lunastaa tyyppipiirustukset, joiden hinta on 300 €.

Toimenpideilmoitus tarvitaan tietyistä toimenpiteistä 

Ilmanlämpöpumpun asentaminen, kattohuovan vaihtaminen samanlaiseen ja mökin korjausmaalaus ovat toimenpiteitä, joihin riittää toimenpideilmoitus. Korjausmaalauksella tarkoitetaan vaikka eteläseinän maalaamista.  Työt voit aloittaa ilmoituksen jättämisen jälkeen. Jos maalaat koko mökin, on aina tehtävä lupahakemus.

Lupahakemus ilmoitukset toimitetaan tekniset@ospy.fi. Voit tehdä ilmoituksen myös jäsensivuilta löytyvällä lomakkeella. 

Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsingin kaupungin ohjeet vanhojen rakennelmien uusimista ja korjaamista sekä uudisrakentamista kaikissa Helsingin 
siirtolapuutarhoissa.