Hulevesiongelman tilanne

19.5.2020

HUOM! Alempana sivustolla päivitys ajankohdalta 31.8.2020

Yhdistyksen vastuulla hulevesiongelmassa ovat tonttien väliset, polkujen suuntaiset hulevesiviemärit ja -kaivot. Yhdistys teetti viime vuonna k.o. viemäreiden huuhteluja ja kuvauksia pahimmalla hulevesialueella Malva-, Primula- ja Akileijapolkujen pääkäytävän eteläpuoleisessa päässä. Tutkimuksissa ei havaittu mitään selkeitä tukoksia tai viemärin särkymisiä. Sen sijaan havaittiin, että vesi ei poistu riittävän nopeasti eteläisen, aidanviertä kulkevan polun hulevesiviemäristä ja -kaivoista, jotka ovat kaupungin vastuulla.

Kaupungilla on suunnitelma alueen avo-ojien ruoppaamiseksi ja vaaittamiseksi niin, että virtaus kohti Vantaata olisi tasainen ja jatkuva. Kovin voimakas se ei voi olla, sillä kaltevuudet ovat varsin vähäisiä. Suunnitelma käsittää Myllypellontien ja puutarhan aidan välisen avo-ojan ruoppaamisen ja vaaituksen sekä puutarhan eteläpuolisen viljelypalsta-alueen ojien kunnostuksen. Alueen eteläosassa metsänlaitaa kiertävän avo-ojan merkitys valumavesien  kokoojana on suuri ja sen kunnostus epäilemättä helpottaa tilannetta. Puutarhan puolelle muuntoaseman aidan viereen kaivetaan uusi oja, joka vie vesiä pois radanvarren viljelypalsta-alueelta. Samoin jatketaan nyt jo lähes umpeen kasvanutta etelälaidan aidan takana etenevää ojaa niin, että se ulottuu vanhalle vessalle asti. Itse rakennus puretaan ja sen tilalle tulee varastovaja. Myös kaikki viljelypalstojen väliset ojat ruopataan ja tarvittaessa levennetään. Kaupunki on päässyt yhteisymmärrykseen toimenpiteiden laajuudesta viljelypalstoja hallinnoivan yhdistyksen kanssa. Suunnitelma toteutetaan näillä näkymin syksyllä viljelykauden päätyttyä.

Tänä vuonna toteutetaan myös leikkipaikan kunnostus. Leikkipaikkahan siirtyi pari vuotta sitten yhdistykseltä kaupungin hallintaan ja nyt se rakennetaan kokonaan uudestaan ja sinne tuodaan aivan uudet välineet ja rakennelmat. Kerhokentän hulevesiongelmat poistunevat uudistuksen myötä, sillä vedet johdetaan uusia viemäreitä pitkin aidan takana olevaan avo-ojaan. 

Yhdistyksen ja kaupungin kesken oli maaliskuussa palaveri, jossa pohdittiin hulevesiasioita. Kaupunki lupasi käydä tutkimassa poluilla olevia huvesiviemäreitä ja kaivoja. Se, millaiseksi hulevesitilanne puutarhalla muuttuu, nähdään kun nykyiset suunnitelmat on toteutettu. Yhdistyksen kanta on, että mikäli ongelma ei poistu, ainoa keino on pumpata vesi etelälaidan hulevesiviemäreistä Vantaaseen. Tulvavallin rakentamisen yhteydessä Vantaaseen johtaviin hulevesiviemäreihin asennettiin takaiskuventtiilit, jotka estävät takaisinvirtauksen Vantaan vedenpinnan ollessa korkealla. Vantaan vedenpinta nousee, kun sataa paljon, ja silloin myös puutarhalla on paljon vettä, joka ei siis pääse pois alueelta. Pumppaus vaikuttaa ainoalta ratkaisulta. Hyvällä yhteistyöllä kaupungin kanssa ongelmaan löytyy kyllä ratkaisu.

Päivitys 31.8.2020

Yhdistyksen hallitus esitti vuosikokouksessa 4.4.2020 75,00 Euron keräämistä hulevesiongelman ratkaisemiseksi. Koska korjaustoimenteet ovat ensisijaisesti kaupungin vastuulla päätettiin ensin selvittää kaupungilta heidän suunnitelmansa asian ratkaisemiseksi. Vuosikokous myönsi yhdistykselle luvan periä tämä 75,00 tarvittaessa jos kaupunki ei ryhdy toimenpiteisiin. Tässä ote vuosikirjan pöytäkirjasta.

3. Hulevesiongelman ratkaisu 75 euroa/mökki. (Rahastoitava.) 
Kokouksessa tulleen kannatetun esityksen mukaisesti päätettiin, että odotetaan 
kaupungin asiaa koskevat päätökset ja valtuutetaan hallitus tarvittaessa perimään 
jäseniltä 75 euron maksu.