Leikkipaikan puistosuunnitelma

26.6.2019

Oulunkylän siirtolapuutarhan leikkipaikka, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 6001/1, Oulunkylä.

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä Oulunkylän siirtolapuutarhan leikkipaikan puistosuunnitelman nro VIO 6001/1.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Oulunkylän siirtolapuutarha (suunnitelmapiirustus nro VIO 6001/1, liite 2) sijaitsee Veräjälaaksossa, pääradan ja Vantaanjoen kulmauksessa. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on määritelty ryhmäpuutarha ja palstaviljelyalueeksi (rp) sekä puistoalueeksi (VP).

Suunnittelualue on pinnanmuodoiltaan tasaista aluetta. Maaston korkeusasemat vaihtelevat 7,9 ja 9,0 välillä. Siirtolapuutarha-alueen kuivatuksessa on ollut ongelmia, jonka johdosta osa mökkipalstoista jää vuosittain veden alle. Kuivatusta on yritetty parantaa pienillä kunnostustoimilla, mutta ne eivät ole auttaneet.

Tavoitteena on parantaa kuivatusta siten, että vedet eivät jää seisomaan palstoille tai toiminta-alueille ja viljely on mahdollista kaikilla mökkipalstoilla.

Kerhokentän yhteydessä on pieni leikkikenttä kivituhkakentän vieressä. Leikkipaikan välineet ja niiden turva-alueet ovat huonokuntoisia. Siirtolapuutarhan kerhorakennuksen edustalla ja leikkipaikalla on kuivatusongelmia, jonka johdosta leikkipaikan käyttö on rajoittunutta ja alueen puusto huonokuntoista.

Tavoitteena on tehdä leikkipaikasta turvallinen ja viihtyisä.

Lue päätös kokonaisuudessaan