Päätös kerhotalohankkeesta

29.1.2020

Jäsenkokouksen päätös

Jäsenkokouksessa 29.1.2020 käsiteltiin yhdistyksen hallituksen esitys kerhotalohankkeen loppuun viemiseksi. Konsultti Markku Mutanen esitteli hankkeen kustannusarvion ja rakennussuunnitelmat. Asiasta käydyssä keskustelussa Erna Rusi teki kannatetun vastaesityksen hallituksen esitykselle. Hallituksen esityksen ja Rusin esityksen välillä käytiin äänestys, jossa annettiin yhteensä 153 ääntä. 
Kyllä-ääniä (hallituksen esitys) annettiin 74 kpl. 
Ei-ääniä (Rusin esitys) annettiin 79 kpl. 

Voittanut Rusin esitys hyväksyttiin seuraavalla sisällöllä: (sisältö tarkistettiin esityksen tekijältä ennen äänestystä) 
"Säilytetään nykyisen kerhotalon yhteydessä olevat saniteetti- ja huoltotilat käytössä. Siinä vaiheessa, kun uusi vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa on tehty, päätetään uuden palatsin rakentamisesta. Tähän saakka kerätään jäsenistöltä rahoitusta rakentamiseen. Ylimenokauden ajaksi tilaongelman hoitamiseksi pystytetään telttakatos."

Ospyn vanha kerhotalo.